01 de març 2018

El vot segretat

Quan llegiu això vés a saber on serem però, a dia d’avui, l’espectacle ofert per l’inde- pendentisme ha estat d’allò més galdós.
Hi ha una frase famosa, atri- buïda a molta gent –ves que no fos d’en Churchill, que les ha dites totes– que diu: “En política es pot fer de tot menys el ridícul”. Doncs, això, els ciutadans d’aquest país maltractat tenim la sen- sació que la nostra classe polí- tica està fent el ridícul des de l’infaust però gloriós 1 d’octu- bre. Encara pitjor: la sensació, colpidora, és que no només fan el ridícul com a polítics, sinó que ens fan fer el ridícul a nosaltres, a tots els qui hem defensat la sobirania de la re- pública sense preguntar-nos qui teníem al costat.
No sé quan de temps fa, ben bé des de les eleccions del 27S, que tots els actors polí- tics d’aquest país esgrimei- xen el “mandat popular” com a fonament legitimador del camí inequívoc cap a la independència. Des d’ales- hores, aquest “mandat po- pular” s’ha anat repetint i ells se n’han anat omplint la boca a cada contesa electoral, a cada debat parlamentari, a cada picabaralla. Però només se n’omplen la boca. Els ciu- tadans que els hem atorgat aquest mandat el que volem és que n’omplin el Diari Ofi- cial de la Generalitat. La re- pública no la construirem apel·lant al “mandat popu- lar” sinó implementant-lo en forma de decrets i d’acció de govern. D’aquí el desencís de la gent des del 10 d’octubre passat on la baralla partidista no ens ha permés, encara ara, saber per quina raó darrera vam renunciar tan fàcilment a desplegar la república.
I d’aquí el títol de l’article. El mandat popular que jo he sentit al carrer, repetida- ment, tossudament, incan- sablement, té un únic nom: UNITAT!
La majoria de ciutadans d’aquest país hem tolerat, amb renuència, la manca d’unitat. Ho hem tolerat però no l’entenem. Ho hem dit, hem recollit signatures, hem emplenat les xarxes de l’amarga queixa davant els partits. Però es veu que hi ha mandats populars més ‘man- dats’ que altres. Ara ens tro- bem amb la sensació que el nostre vot del 21D ha estat segrestat per interessos de partit i això és intolerable.
Si voleu parlar de mandats, el que aquest país va emetre aquest passat desembre té tres instruccions bàsiques: unitat, restitució i república. No poseu a prova la paciència d’aquest poble.